... OSOBNÍ ODBĚR

... Praha 4 - Podolí


ZBOŽÍ ODESÍLÁME

DO 24 HODIN


Při objednávce

nad 3.000 Kč

DOPRAVA ZDARMA

(platí pouze pro ČR)


(+420) 722 104 260

eshop@ochutnejsvet.czOchrana osobních údajů

1. Společnost OCHUTNEJ SVĚT s.r.o. se sídlem Pod Děkankou 25, 147 00 Praha 4 – Podolí, IČ: 03244971, DIČ: CZ03244971, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 229115 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

jméno, příjmení / název společnosti

e-mailovou adresu

telefonní číslo

adresu / sídlo

IČO a DIČ (u podnikatelských subjektů)

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek u prodeje a dopravy zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese www.ochutnejsvet.cz a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

3. Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:

a) smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno a příjmení / název společnosti, adresa / sídlo, e-mail, telefonní číslo

Aktuálně se jedná o tyto dopravce (dle výběru dopravy kupujícího):

- Česká Pošta s.p. se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 7565. IČ: 47114983, DIČ: CZ47114983.

- Uloženka s.r.o. se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 193628. IČ: 24299162, DIČ: CZ24299162.

- pro přepravu na Slovensko pak Zaslat s.r.o. se sídlem Krkonošská 1607/10, 120 00 Praha 2 - Vinohrady. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 236113. IČ: 03672808, DIČ: CZ03672808.

b) Poskytovateli služby Eshop-rychle, provozovaný společností Golemos s.r.o. sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01 České Budějovice. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 25048. IČ : 05208777, DIČ: CZ05208777.

c) dalším zpracovatelům osobních údajů, kterými jsou osoby podílející se na realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující účetní a daňové služby na základě smluv o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

4. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese ochutnejsvet@seznam.cz. Správce nevyužívá a neumožňuje registraci kupujícícho. Správce nepoužívá údaje pro žádný systém zasílání obchodních sdělení, novinek, nabídek, newsletterů a podobně.

5. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.ochutnejsvet.cz může užívat na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách a základní funkčnosti webových stránek.

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je v případě využívání souborů cookies dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

- Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

- Poskytovatelem služby Facebook Ads, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA

- Poskytovatelem služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

- Poskytovatelem služby Sklik, provozované společností Seznam a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, ČR

- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,

- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.