... OSOBNÍ ODBĚR

... Praha 4 - Podolí

... FIREMNÍ KURÝR

... po celé Praze


ZBOŽÍ ODESÍLÁME

DO 24 HODIN


Při objednávce

nad 3.000 Kč

DOPRAVA ZDARMA

(platí pouze pro ČR)


(+420) 722 104 260

eshop@ochutnejsvet.cz


AKČNÍ NABÍDKA

Cena 150 Kč
SKLADEM
Cena 190 Kč
SKLADEM
Cena 190 Kč
SKLADEM

OCHRANA ÚDAJŮ
Ochrana osobních ůdajů

1. Společnost OCHUTNEJ SVĚT s.r.o. se sídlem Pod Děkankou 25, 147 00 Praha 4 – Podolí, IČ: 03244971, DIČ: CZ03244971, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 229115 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

jméno, příjmení / název společnosti

e-mailovou adresu

telefonní číslo

adresu / sídlo

IČO a DIČ (u podnikatelských subjektů)

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek u prodeje a dopravy zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese www.ochutnejsvet.cz a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

3. Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:

a) smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno a příjmení / název společnosti, adresa / sídlo, e-mail, telefonní číslo

Aktuálně se jedná o tyto dopravce (dle výběru dopravy kupujícího):

- Česká Pošta s.p. se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 7565. IČ: 47114983, DIČ: CZ47114983.

- Uloženka s.r.o. se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 193628. IČ: 24299162, DIČ: CZ24299162.

- pro přepravu na Slovensko pak Zaslat s.r.o. se sídlem Krkonošská 1607/10, 120 00 Praha 2 - Vinohrady. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 236113. IČ: 03672808, DIČ: CZ03672808.

b) Poskytovateli služby Eshop-rychle, provozovaný společností Golemos s.r.o. sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01 České Budějovice. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 25048. IČ : 05208777, DIČ: CZ05208777.

c) dalším zpracovatelům osobních údajů, kterými jsou osoby podílející se na realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující účetní a daňové služby na základě smluv o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

4. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese ochutnejsvet@seznam.cz. Správce nevyužívá a neumožňuje registraci kupujícícho. Správce nepoužívá údaje pro žádný systém zasílání obchodních sdělení, novinek, nabídek, newsletterů a podobně.

5. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.ochutnejsvet.cz může užívat na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách a základní funkčnosti webových stránek.

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je v případě využívání souborů cookies dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

- Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

- Poskytovatelem služby Facebook Ads, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA

- Poskytovatelem služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

- Poskytovatelem služby Sklik, provozované společností Seznam a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, ČR

- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,

- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.